Forskningsingeniør innen terrestrisk økologi | Polar Jobs
92 open Jobs

Norsk Polarinstitutt   Tromsø, Norge

Forskningsingeniør innen terrestrisk økologi

Full-Time
Governance, NGO, Public sector
Scandinavia, Svalbard, Iceland
2 weeks ago
Om stillingen:

Vi har ledig engasjement som forskningsingeniør tilknyttet arbeidet med «klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk tundra» (COAT). COAT er et langsiktig økosystembasert overvåkingsprogram, som skal gi vitenskapelig grunnlag for å håndtere klimakrisen og konsekvensene på arktisk natur.

Engasjementet har en varighet på ett år, med mulighet for forlengelse. Stillingen er plassert i forskningsavdelingen, seksjon for terrestrisk økologi og sjøfugl. Seksjonen utfører overvåking og forskning innenfor fagfeltene terrestrisk økologi og sjøfugløkologi, med fokus på hvordan endringer i klima, miljøforhold og menneskelig aktivitet påvirker plante-, dyre- og fuglebestander i Arktisk og Antarktis.

Du har kontorsted i Tromsø, men noe reise- og feltaktivitet kan bli aktuelt.

Arbeidsoppgaver:

Du vil i samarbeid med forskere knyttet til COAT-programmet ha ansvar for praktiske og tekniske oppgaver herunder:

  • Støtte til forskere i daglige administrative oppgaver, inkl. planlegging av feltkampanjer.
  • Registrere, tilrettelegge og videreutvikle arbeidsflyt av omfattende datasett (f.eks. bilder fra ulike plattformer, romlige data, tidsseriedata) til COAT sin digitale datastruktur, utføre enkle statistiske analyser og betjene/utvikle tilhørende R-skripter.
  • I samarbeid med forskere produsere kart og utarbeide tekstlige bidrag til rapporter og vitenskapelige artikler, samt skriftlige oppgaver knyttet til kommunikasjon av forskningsresultater.

Metoder og verktøy inkluderer bl.a. R statistisk språk, Windows programmer, GIS programmer, og bildebehandlingsprogrammer.

Kvalifikasjonskrav:

Du må ha mastergrad innen terrestrisk økologi eller biologi. I tillegg kreves god kunnskap om databehandlingsspråket R eller tilsvarende og enkle statistiske verktøy.

Det er ønskelig at du også har erfaring med:

  • feltarbeid i alpine eller arktiske systemer
  • flere typer protokoller for datainnsamling innen terrestrisk økologi, inkl. planter og dyr

Vi ser etter en kandidat med gode samarbeidsevner, og som er strukturert og nøyaktig i utførelsen av daglige arbeidsoppgaver. Du bør være i stand til å jobbe selvstendig på en målrettet og effektiv måte, og ha kapasiteten til å håndtere flere oppgaver parallelt. Vi verdsetter en proaktiv holdning, og ønsker en person som tar initiativ til å organisere og løse utfordringer etter hvert som de oppstår.

Det kreves god muntlig og skriftlig kunnskap i både norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk, så kunnskap i norsk er nødvendig.

Bestått helsesjekk i samsvar med instituttets retningslinjer er en forutsetning for deltakelse på feltarbeid.

Vi tilbyr:
  • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et internasjonalt miljø.
  • Lønn etter statens regulativ i kode 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør avhengig av kvalifikasjoner (det trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse).
  • Medlemskap i Statens Pensjonskasse, som inkluderer mange goder som livsvarig alderspensjon, rett til økonomisk støtte om du blir syk eller ufør, økonomisk støtte til familien din hvis noe hender deg i vår tjeneste, forsikring mot yrkesskade/-sykdom, samt gode betingelser på boliglån.
  • Medlemskap i vår personalforening, som blant annet har egen hytteordning og tilrettelegger for ulike sosiale sammenkomster.

For oss er inkludering og mangfold en styrke, og ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi ønsker derfor alle kvalifiserte søkere velkommen til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi tilrettelegger også arbeidsplassen om det er behov for det.

I Tromsø og området rundt har du utmerkede forhold for å oppleve midnattssol, mørketid, nordlys, ulike utendørsaktiviteter, for ikke å snakke om kulturelle opplevelser. Tromsø ligger på nesten 70°N med sine ca. 78 000 innbyggere. Byen er et voksende senter for forskning med flere statlige og private aktører, samt et stort og veletablert universitet.

Om søknaden:

Søknadsfrist er 4. august 2024.

Søknad med relevante kvalifikasjoner og erfaringer, vedlegg, CV, publikasjonsliste, kopi av sertifikater, vitnemål og attester, samt navn på minst tre referanser registreres i Jobbnorge. Vi ber om at publikasjoner eller større arbeid ikke legges ved søknaden, men opplyser om at dette kan bli etterspurt på et senere tidspunkt.

For å sikre en god rekrutteringsprosess vil vi gjennomføre bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater for stillingen. Det er med å sikre at vi rekrutterer rett kompetanse og bidrar til en rettferdig evaluering av søkerne. Bakgrunnssjekken består ofte av verifisering av oppgitte opplysninger i søknad, CV, vitnemål, mv. gjennom intervju, referanseintervju, søk i åpne kilder e.l.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.

Vi planlegger å gjennomføre intervjuer i uke 36 etter at alle er tilbake fra ferie og feltarbeid. Aktuelle kandidater blir kontaktet i forkant.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

 Om oss:

Norsk Polarinstitutter et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet og har ca. 160 ansatte i Tromsø, på Svalbard og i Antarktis. Polarinstituttet driver naturvitenskapelig forskning, kartlegging og miljøovervåking i Arktis og Antarktis. Instituttet er faglig og strategisk rådgiver for staten i polarspørsmål, representerer Norge internasjonalt i flere sammenhenger og er Norges utøvende miljømyndighet i Antarktis.

 

Apply

Company

Norsk Polarinstitutt
https://www.npolar.no/