Leder for havteamet | Polar Jobs
92 open Jobs

WWF   Oslo, Norge

Leder for havteamet

Full-Time
Governance, NGO, Public sector
Scandinavia, Svalbard, Iceland
1 month ago

Er du klar for en spennende lederrolle som vil gjøre en forskjell for naturen og havene våre? WWF Verdens naturfond søker en engasjert og erfaren leder for havteamet som vil bidra til å løfte havforvaltning og – politikk til et satsingsområde for organisasjonen. Du vil få en helt sentral rolle i WWF sitt arbeid for å forbedre havforvaltningen i Norge og internasjonalt, sørge for at naturhensyn veier tungt i utvikling av nye næringer til havs, beskytte unike økosystemer i havdypet mot gruvedrift og sørge for at viktige havområder blir vernet for fremtiden.

Som leder for havteamet får du lede og veilede et engasjert team bestående av høykompetente fagmedarbeidere. Teamlederrollen er todelt, både strategisk og operativ. I arbeidet for å nå WWFs strategiske mål jobber du tett med generalsekretæren og andre avdelinger på huset. Du samhandler også tett med andre team og prosjektgrupper i WWF-nettverket globalt. I tillegg samarbeider du også med organisasjonens norske samarbeidspartnere innen politikk, havmiljø og næringsliv. Dette er en mellomlederstilling som rapporterer til fagdirektør.

Ansvarsområder:
 • Lede havteamet i arbeidet med å nå våre mål og skape systemendringer.
 • Sikre resultater gjennom aktivt å påvirke og samarbeide med politikere, næringslivet og offentligheten.
 • Lede, inspirere og bygge et godt samarbeid innad i teamet og på tvers av organisasjonen, og sørge for at høykompetente fagrådgivere får ut sitt potensiale til å skape endring.
 • Jobbe tett med kommunikasjons- og innsamlingsavdelingen i utformingen av presseinnsalg, kampanjer og innhold til WWFs egne kanaler.
 • Representere WWF eksternt når det er behov for det.
 • Bidra til å styrke det strategiske samarbeidet på tvers av WWF og i møte med eksterne aktører.
 • Følge opp WWFs arktiske program.
Kvalifikasjoner:
 • Relevant mastergrad, eller annen relevant utdanning.
 • Minimum 3 års ledererfaring, og erfaring med personalansvar.
 • Solid forståelse og helst erfaring innen politisk påvirkningsarbeid, forvaltning og miljøpolitikk, fortrinnsvis i både norsk og internasjonal kontekst.
 • Jobber selvstendig, har sterk ansvarsfølelse, leverer høy kvalitet og til rett tid.
 • Evnen til å arbeide effektivt i og bidra positivt til et mangfoldig team som dekker et bredt spekter av tematikker og oppgaver.
 • Svært gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk.
Vi tilbyr:
 • I WWF blir du del av et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer.
 • Du får verdifull erfaring i en organisasjon som er en engasjert utfordrer og en leverandør av løsninger til mange av vår tids viktigste politiske spørsmål både i Norge og globalt.
 • I WWF får du mulighet til å gjøre en reell forskjell i en kunnskapsbasert og vel ansett miljøorganisasjon.
 • WWF Verdens naturfond har 75 ansatte og kontor sentralt i Oslo.
 • Vi tilbyr fleksible løsninger for hjemmekontor, og gode velferdsordninger som forsikringer og innskuddspensjon, støtte til kollektiv transport, trening i arbeidstiden og internett på hjemmekontor.

Selv om søknadsfristen er satt, oppfordrer vi sterkt interesserte kandidater til å sende inn søknad så tidlig som mulig. Vi forbeholder oss retten til å foreta en ansettelse før fristen hvis vi finner den rette kandidaten.

Om WWF:

WWF Verdens naturfond har 75 ansatte og kontor sentralt beliggende i Oslo. Vi tilbyr fleksible løsninger for hjemmekontor, og gode velferdsordninger som betalt lunsjpause, støtte til kollektivtransport og internett på hjemmekontor. Vi omsetter for rundt 200 millioner kroner i året, fordelt på offentlige midler og midler fra private givere og Postkodelotteriet.

I Norge jobber vi for å bevare naturverdier og naturmangfold i hav og på land. Vi bruker mye tid på å påvirke norsk miljøpolitikk og lovverk for å nå våre miljømål. I 2020 hadde WWF TV-aksjonen Et hav av muligheter. Vi støtter internasjonale naturvern- og utviklingsprosjekter i flere afrikanske land og i Asia. Arbeidet skjer i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter. Disse prosjektene er i all hovedsak finansiert av Norad.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert, og våre klimagassutslipp skal være i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

WWF er en global miljøorganisasjon som kjemper mot vår tids største utfordringer: natur- og klimakrisen. Vi jobber for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.

Apply

Company