Senior rådgiver | Polar Jobs
92 open Jobs

Arctic Frontiers   Tromsø, Norge

Senior rådgiver

Full-Time
Governance, NGO, Public sector
Scandinavia, Svalbard, Iceland
1 month ago

Har du lyst til å jobbe med arktiske spørsmål i et internasjonalt miljø? Vi tilbyr spennende oppgaver og en unik innsikt i det internasjonale Arktis-samarbeidet, samt en mulighet til å jobbe tett sammen med Arctic Frontiers’ partnernettverk bestående av ledende institusjoner, bedrifter og organisasjoner som jobber i og med Arktis. Hverdagen i vårt team er preget av internasjonalt samarbeid, og en stor del av arbeidsoppgavene fokuserer på temaer av høy relevans internasjonalt. Som en ansatt i Arctic Frontiers jobber du med dagsaktuelle problemstillinger med høy relevans for nordområdene, og får muligheten til å oppleve internasjonalt samarbeid i praksis.

Vi søker et nytt teammedlem som har erfaring fra operativt arbeid, trives i en tidvis hektisk arbeidshverdag med mange baller i luften samtidig, og som har erfaring fra strategisk arbeid. Stillingen vil være en del av Arctic Frontiers tverrfaglige og internasjonale team. Arbeidsoppgavene fokuserer på prosjektledelse inklusivt administrativt ansvar og programarbeid på tvers av vitenskap, politikk og næringsliv, inklusivt helårsaktiviteter. Senior rådgiver har ansvar for partnerskapet mellom Arctic Frontiers og mange av organisasjonens viktige partnere.

Vi leter etter et fleksibelt teammedlem som er villig til å ta på seg en mangfoldig portefølje, ivrig etter å lære og med en innovativ tilnærming. Denne stillingen gir et unikt innblikk i internasjonalt arktisk samarbeid på tvers av fagområder samt arrangements- og prosjektledelse.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Vi søker noen som kan jobbe tett sammen med organisasjonens ledelse i administrative oppgaver, inkludert selskapets økonomistyring og prosjektporteføljer. Du vil ha selvstendig ansvar for prosjekter fra søknadsutvikling til sluttrapportering inkludert økonomistyring. En viktig del av arbeidet er også knyttet til stakeholder management og kontakt med organisasjonens partnernettverk inkludert rekruttering av nye partnere.

Som senior rådgiver koordinerer du Arctic Frontiers’ programarbeid spesielt knyttet til vårt arbeid med arktisk politikk, næringsliv, lokale aktører inkludert urfolk og vil jobbe tett sammen med resten av Arctic Frontiers – teamet, samt organisasjonens partnere og eksterne samarbeidspartnere. Du vil spille en nøkkelrolle i utvikling og implementering av Arctic Frontiers’ programarbeid og outreach: fra mindre møter til seminarer, digitale arrangementer, arrangementer i utlandet, samt den årlige hovedkonferansen.

 • Administrative oppgaver inkludert prosjektanskaffelse og prosjektledelse samt koordinering av organisasjonens handlingsplan.
 • Fasilitere samarbeidet med Arctic Frontiers partnere og rekruttering av nye partnere.
 • Formidling, møter og nettverksbygging basert på organisasjonens behov og strategi.
 • Etablere, koordinere og fasilitere samarbeid med organisasjonens eksterne partnere, f.eks. ambassader og andre institusjoner både i Norge og i utlandet.
 • Utvikling av Arctic Frontiers’ konferanse- og seminarprogram; konsept- og produksjonsutvikling som en del av teamet. På grunn av mangfold av oppgaver i organisasjonen, vil du også bli bedt om å bistå med andre oppgaver etter behov.
Kvalifikasjoner:
 • Mastergrad innen relevant fagfelt.
 • Må kunne flytende norsk, muntlig og skriftlig.
 • Svært gode språkferdigheter i engelsk.
 • Erfaring fra prosjektledelse, søknader og rapportering.
 • Sterke organisatoriske ferdigheter og økonomiforståelse.
 • Kjennskap til Nord-Norge og de viktigste institusjonene innenfor forvaltning, politikk, forskning og næringsliv.
 • Kunnskap om arktiske problemstillinger er en fordel.
Personlige egenskaper:
 • Jobber godt i team.
 • Proaktiv arbeidsholdning og evne til å styre tiden effektivt.
 • Evne til strategisk og analytisk tenkning.
 • Komfortabel med formidling og relasjonsbygging.
Vi tilbyr:

Spennende oppgaver på en av de største arenaene for helårsdiskusjoner knyttet til utviklingen av arktisk politikk.

 • Samarbeid med svært erfarne kolleger i et internasjonalt miljø.
 • Mulighet til faglig og personlig utvikling.
 • Et stimulerende og kreativt arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktige betingelser, herunder gode pensjons og velferdsordninger.

Arbeidssted for stillingen er Tromsø. Noe reising må påberegnes

Kun søknader som sendes inn via Webcruiter vurderes.

Intervjuene finner sted i ukene 33 og 34.

For mer informasjon om stillingen og prosessen, ta kontakt med administrerende direktør Anu Fredrikson, tlf 928 13 910

 

Om arbeidsgiveren:

Med
base i Tromsø, Norge, er Arctic Frontiers en av de største arenaene for
helårsdiskusjoner knyttet til utvikling av arktisk politikk, samfunn,
næringsliv og vitenskap. Arctic Frontiers har en sentral rolle i å formidle
arktisk kunnskap og ekspertise i Norge og globalt. Siden 2007 har Arctic
Frontiers samlet delegater som representerer vitenskap, politikk og næringsliv
for å diskutere ansvarlig og bærekraftig utvikling av Arktis på en årlig
konferanse. Det årlige hovedarrangementet arrangeres i Tromsø. Gjennom
aktiviteter hele året og med kompetente og engasjerte arktiske partnere setter
Arctic Frontiers dagsorden for diskusjoner om regionens skiftende rolle. Hovedformålet
med Arctic Frontiers’ arbeid er å koble akademia med beslutningstakere fra
myndigheter og næringsliv.

Arctic Frontiers AS er et non-profit
selskap 100 % eid av Akvaplan-niva, et forsknings- og konsulentselskap i
NIVA-konsernet (Norsk institutt for vannforskning). NIVA-konsernet har over 500
ansatte og et sterkt fagmiljø. Arctic Frontiers har et effektivt, dedikert og
kompetent team som jobber året rundt med kontoret på Framsenteret.

Apply

Company

Arctic Frontiers
https://arcticfrontiers.com/